Szakterületek

Ingatlanjog

Az Ingatlan vásárlás/ajándékozás/csere vagy akár egy Társasház alapítás mindenki életében meghatározó  pénzügyi döntés, mely számos kérdést/buktatót rejt magában, az azt ténylegesen jelentő jogi folyamat hosszáról és esetenkénti összetettségéről nem is beszélve.

Abban az esetben amennyiben szeretné Ingatlanjoggal kapcsolatos ügyletét teljes biztonságban tudni és valamennyi, minden azzal járó kérdést már az ügylet legelején tisztázni, úgy kérem forduljon hozzám bizalommal elérhetőségeimen.

Az elmúlt közel tíz évben több száz ingatlanügylet során működtem sikeresen közre, köztük számos milliárdos értékhatárt/vételárat elérőt is.

Ingatlanokkal kapcsolatban az alábbi ügyekben állok ügyfeleim rendelkezésére:

 • Adásvételi szerződés készítése (vevői teljeskörű képviselet) / illetve a már más által elkészített szerződés véleményezése (eladói teljeskörű képviselet);
 • Termőföld adásvételi szerződés készítés/véleményezés
 • Bérleti/Haszonbérleti szerződés készítése, véleményezése
 • Ajándékozási szerződés készítése, véleményezése
 • Ingatlan csereszerződés készítése, véleményezése
 • Társasház alapítás/Alapító okirat módosítás
 • Osztatlan közös tulajdon tárgyában való használati megállapodás készítése
 • Rendezetlen jogi helyzetű ingatlanok tárgyában való tanácsadás/ teljes körű ügyintézés

Munkajog

A munkajog, az a jogterület, amely napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap, tekintettel arra, hogy mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalról nézve számtalan olyan (élet)helyzet, esemény történik, illetve történhet, amelyre reagálnunk kell, ugyanakkor a vonatkozó szabályok ismeretének hiányában ez nem, vagy nem teljeskörűen lehetséges.

Abban az esetben ha úgy gondolja, hogy a munkáltatója/munkavállalója jogsértően  járt el Önnel szemben úgy kérem forduljon hozzám bizalommal.

Munkajog területén az alábbi ügyekben állok ügyfeleim rendelkezésére:

 • Munkaszerződés készítése, véleményezése, módosítása, rendes, rendkívüli felmondással vagy közös megegyezéssel történő megszüntetése,
 • Rendes, rendkívüli felmondás elkészítése, vagy a munkaviszonyt közös megegyezéssel történő megszüntető okirat elkészítése
 • Írásbeli figyelmeztetés készítése
 • Munkajogi tárgyú belső szabályzatok elkészítése
 • Munkajogi tanácsadás

Társasági Jog

Természetesen attól függően, hogy milyen formában (Kft., Zrt., Bt.,) kívánunk gazdasági társaságot létrehozni, vagy akarunk például egyéni vállalkozóként működni, azoknak mind-mind más létrehozatali és működési (és nem mellékesen adójogi) szabályai vannak.

Mindenképpen alapvetőnek gondolom, hogy úgy vágjunk bele egy vállalkozás elindításába, ha nem csak annak gyakorlati részével vagyunk tisztában, hanem annak gazdasági/társasági jogi kérdéseivel/buktatóival is.

A fentiek – és gyakorlati tapasztalataim – alapján úgy gondolom, hogy az ideális megoldás megtalálása teljeskörű jogi tanácsadás (a létrehozni kívánt Társaságba bevonni kívánt vagyon mértéke, a Társaság növekedési ütemterve, az abba bevonni kívánt apport mértéke és formája stb.) nélkül nem lehetséges, melyre is tekintettel kérem, hogy ha hatékony és minden részletre kiterjedő segítségre van szüksége, kérjen időpontot elérhetőségeimen.

Társasági jog tárgyában az alábbi ügycsoportokban állok szíves rendelkezésükre:

 • Vállalkozás indítás, cégalapítás,
 • Cégmódosítás
 • Üzletrész/részvény átruházás, adásvétel
 • Cég megszüntetése, végelszámolás,
 • Teljeskörű cégjogi tanácsadás/ képviselet

Versenyjog

A mai üzleti életben az adott szó még mindig fontos, ugyanakkor egy esetleges jövőbeli vitában az igazunk bizonyítására nem alkalmas, ezért mindenképpen érdemes – az együttműködésünk szabályait rögzíteni.

Kiemelkedően fontosnak tartom, hogy az együttműködést, a szolgáltatás teljesítését is úgy kezdjük meg, hogy az annak feltételeit rögzítő szerződés/megállapodás már aláírásra került, így valamennyi fél tisztában van vele,  hogy mit várhat el a másiktól, illetve mit kell teljesíteni a másik felé, valamint azt is, hogy ha és amennyiben ez nem történik meg, akkor azt milyen szankciórendszer mentén tudja kikényszeríteni, illetve neki hogyan kell majd helytállnia.

A fentiekre tekintettel mindenképpen javasolt, hogy mind a versenyjogi/kereskedelmi jogi szerződések valamennyi részletszabályt magukba foglalva készüljenek el, megelőzve ezzel az esetlege jövőben vitákat.

A Versenyjog/Kereskedelmi jog területén az alábbiakkal állok ügyfeleim szíves rendelkezésére:

 • Vállalkozói/Alvállalkozói szerződés elkészítése, véleményezése, módosítása
 • Megbízási szerződés elkészítése, véleményezése, módosítása
 • Fuvarozói/Szállítmányozói szerződések elkészítése, véleményezése, módosítása
 • Egyéb kereskedelmi szerződések elkészítése, véleményezése.
 • Teljeskörű cégjogi tanácsadás/ képviselet

A jelen honlapot dr. Fodor Péter a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyfél jogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján ( magyarugyvedikamara.hu ) megtekinthetők. A honlappal kapcsolatos szerzői és valamennyi kapcsolódó jog dr. Fodor Péter ügyvédet illeti.

Website is created by Lazy Cat Designs Studio